Van 'waste' naar waarde

Manage de energie in je organisatie

Hoe is de energie in jouw organisatie?

Vraag jij je af…

R

Hoe krijg ik mijn medewerkers meer verbonden aan onze organisatie?

R

Wat kan ik doen om meer ruimte te bieden voor emoties op het werk?

R

Hoe ga ik om met gevoelens van frustratie, eenzaamheid en onvrede?

R

Op welke manier kunnen we bewuster stilstaan bij onze successen en mijlpalen?

R

Hoe versterk ik de veerkracht en weerbaarheid in mijn team/ organisatie, zodat we bestand zijn tegen tegenslag en veranderingen? 

R

Wat kan ik doen om proactief te werken aan de energie en cultuur in mijn team/ organisatie?

R

Hoe kunnen we zorgen voor nieuwe duurzame manieren van verbinden?

R

Hoe kan ik de creativiteit in mijn team verhogen?

R

Hoe zorg ik dat we onze doelen echt gaan halen?

R

Wat kan ik doen aan vastgezette energie en weerstand uit het verleden?

Ontdek hoe energiemanagement zorgt voor een bezielde organisatie met betere samenwerkingen, soepelere veranderingen, hoge tevredenheid en daarmee betere resultaten. 

Van ‘waste’ naar waarde

Boost de energie van je organisatie

De wendbare organisatie van de toekomst biedt ruimte voor emoties, beseft dat er meer is dan wat je rationeel kunt meten. Een organisatie die zich richt op het managen van energie in plaats van tijd. Die zorgt dat mensen zich niet alleen thuis voelen op het werk maar ook in hun werk. Waar ruimte is voor leven, in plaats van overleven. En dat heeft alles te maken met hoe je de energie van je organisatie managet.

De kracht van energiemanagement
Energiemanagement richt zich op de energie binnen je organisatie. Het maakt tastbaar en zichtbaar waar de energie stroomt en krachtig is. Op wat de essentie van de organisatie is en wat de aandacht van mensen van deze essentie afleidt. Energiemanagement gaat over het nu, over wat op dit moment in je organisatie speelt. Het gaat over aanvoelen wanneer iets niet klopt of wat er wel en niet waar is.

Energie liegt niet
Dat klinkt misschien ongrijpbaar, maar als iets niet waar is, dan voel je dat. Energie liegt namelijk niet. Zo heb je het waarschijnlijk meteen door wanneer iemand het één zegt, maar iets anders bedoelt, wanneer een glimlach niet oprecht is of wanneer iemand zijn onzekerheid verbloemd door autoritair gedrag. De energie van je organisatie of team managen is durven vertrouwen op dat gevoel. Want energie is misschien niet tastbaar, ze is zeker voelbaar. Tussen mensen bijvoorbeeld. Maar ook in een ruimte kun je de energie oppikken. Alles straalt energie uit, mensen en materie. 

 

Ontwikkel jouw energiestrategie
Energie is een drager van informatie. Het vormt bewustzijn van een organisatie. Met ons gedrag, onze bewegingen en onze gedachtes beïnvloeden wij het energieveld. Daarom is het belangrijk om bewust aandacht te geven aan de energie die je met elkaar creëert. Energie heeft namelijk een geheugen. De informatie die wij erin stoppen, wordt opgeslagen en niet meer gewist. Zo kan de manier waarop ooit met een reorganisatie is omgegaan, jaren later nog invloed hebben op de manier waarop mensen op veranderingen reageren. Of kan de manier waarop mensen zijn vertrokken uit een team het basisvertrouwen van de medewerkers nog lang beïnvloeden.

Bewust stilstaan bij de energiehuishouding geeft je inzicht in:

  • Hoe je de energie van je organisatie kunt managen of op peil houden.
  • Wat jouw team of organisatie vitaal en duurzaam maakt.
  • Wat de energie in je organisatie of team blokkeert of verzwakt.
  • Hoe je voorkomt dat je energie ‘verspilt’ en vuilnis voor de toekomst creëert.
  • Op welke manier je duurzaam omgaan met energie kunt verwerken in alle werkprocessen.

Focus op energieverklikkers

Onze missie? Organisaties en teams bewust maken van hun energie of het gebrek daaraan. En hen praktische tools bieden om deze energiestroom te stimuleren, te balanceren of af te remmen op alle niveaus in de organisatie. De energieverklikkers die we daarbij belangrijk altijd meenemen:

  • Aan-of afwezigheid van rituelen/gebruiken/gewoontes in een organisatie of team. Dit zijn de impliciete uitingen van onderliggende emoties en energie en geven ook ruimte voor het uiten ervan.
  • Kwaliteit van kleine interactiemomenten (touches) tussen mensen. Dit zijn de expliciete uitingen van emoties en energie waardoor mensen zich gehoord en gezien voelen én een gezamenlijke betekenis kan ontstaan.
  • Mogelijk makers. Dit zijn energiethema’s in de structuur of cultuur van de organisatie die optimaal energiemanagement mogelijk maken.

Dit heeft zin: Check, Boost, Flow

Onze expertise? Werken met energie! Dit doen we vanuit onze brede ervaring met hoe mensen en organisaties werken. Wij helpen je om de energiehuishouding van je organisatie in kaart te brengen (CHECK), geven je praktische energie interventies om het stromen van deze energie te stimuleren, balanceren of af te remmen  (BOOST), zodat de energie in jouw organisatie optimaal kan stromen voor mensgericht resultaat (FLOW).

Stap 1: Check

Samen duiken we in de organisatie of het team om jullie energie in kaart te brengen. Zowel off- als online zetten we onze zintuigen aan het werk. Via een systemische opstelling met vertegenwoordigers uit de bloedgroepen van jullie organisatie, brengen we de energiestroom in de organisatie in beeld en komen blokkades en versterkers aan het licht. Via gesprekken en observaties kijken we naar de energieverklikkers en de energieroute in het dagelijks werk.

Resultaat van deze stap: Energiedashbord met de energieversterkers en energievreters van je organisatie of team.

Stap 2: Boost

Nu de energiehuishouding van de organisatie of het team in beeld is, gaan we in deze stap aan de slag met interventies om de energie te stimuleren, te balanceren of af te remmen. Denk hierbij aan het ontwikkelen van rituelen om vastgezette energie te verwerken of te helen. Maar ook interventies gericht op dialoog en verbinden van mensen, zowel op locatie als op afstand. We zorgen ervoor dat de interventies passen bij de hybride context van on- en offline samenwerken.


Resultaat van deze stap:

Voelbare en meetbare verbetering van de energie in je team of organisatie.

Stap 3: Flow

Voor een goede energiehuishouding in je organisatie of team, is het van belang dat werken aan energie geen eenmalige actie is. Het gaat erom de energiestromen en mensen duurzaam energiek te houden. En te werken aan duurzaam welbevinden.
We helpen je in deze stap om energiemanagement mee te nemen in de organisatiestrategie of in je teamplan. Zo wordt werken aan en met energie onderdeel van het reguliere werk en blijft je organisatie in flow.

Resultaat van deze stap:
Consistent en duurzaam energiemanagement op alle niveau’s in je organisatie. 

En wat levert het op?

=

Blijvend en duurzaam bouwen aan de energie en cultuur in jullie team of organisatie, ondanks de beperking van fysieke afstand.

=

Fitte, energieke en veerkrachtige collega’s en medewerkers omdat ze weten hoe ze hun energie duurzaam kunnen opladen.

=

Hogere creativiteit en grotere productiviteit door kennis over de verschillende energieniveaus van je organisatie.

=

Verbeterde samenwerking en sneller oplossen van problemen, zodat je je doelen kunt omzetten in actie. 

=

Oplossingsgerichte houding en positieve instelling, waardoor veranderingen soepeler en daadkrachtiger verlopen. 

=

Groter gevoel van onderlinge verbondenheid en gemeenschappelijkheid, wat de sterke kanten van je team ondersteunt en de zwakkere kanten helpt ontwikkelen. 

=

Inzicht in de onderbewuste kennis en wijsheid die al in het team of de organisatie aanwezig is. Verninding met de essentie van je organisatie geeft een onwrikbaar zelfvertrouwen en eigenaarschap. 

“Energie is de oorzaak van alle veranderingen”

Wie zijn wij?

Energieversterkers, energieomvormers, organisatiecoaches, momentenmakers… Met achtergronden in changemanagement, sociologie, antropologie, journalistiek, interne communicatie, systemisch werk, ritueelbegeleiding en team coaching en energiewerk hebben we een brede holistische kijk op organisaties en mensen. Samen hebben we ruim 50 jaar ervaring en keken we in de keukens van honderden organisaties. Onze gemeenschappelijke drive: onze liefde voor de onderstroom, organisatiesystemen, symboliek, mensen en momenten.

Ameike van der Ven

Energiecoach en enthousiaste uitvinder

Werken met energie heeft Ameike altijd al gefascineerd. Hoe energie kan veranderen wanneer iemand de kamer binnenkomt of de energie die je kunt laten stromen en opwekken door groepen mensen samen te brengen. Het onzichtbare en niet-tastbare, zichtbaar en tastbaar maken, werd de rode draad in haar leven en carrière. Door verhalen, het ontwikkelen en uitvoeren van rituelen en werken met opstellingen en systemen.

Als opgeleid systeemcoach, licentiehouder Blauwprint en ritueelbegeleider heeft Ameike zich verdiept in de kracht van symboliek, rituelen en systemisch werk in organisaties. Deze kennis combineert ze op een praktische manier met haar intuïtieve talenten als ‘organisatiereader en -healer’.

Ameike straalt positiviteit en optimisme uit waar ze ook gaat. Waar ze zelf energie van krijgt? Klimmen in de bergen, Britse kostuumdrama’s, bizarre kunst, bijzondere verhalen en ogenschijnlijke tegenstrijdige concepten omvormen tot nieuwe uitvindingen.

 

Ilse van Ravenstein

Energiebooster en bevlogen inspirator

Ilse heeft enorme passie voor hoe mensen bewegen in organisaties. Ze verwondert zich over die bewegingen en helpt die beweging verder brengen of versterken met haar bedrijven, zoals Involve, Evolve en Subconscious Impact. Waarom dan nog een bedrijf?

Nou simpelweg omdat er nog echt iets ontbreekt. Al jaren verbaast ze zich over de geringe aandacht die er in organisaties is voor energie en emoties. Terwijl die emoties er volop zijn en gebrek aan energie één van de terugkomende knelpunten uit tevredenheidsonderzoeken is. 

Wanneer Ilse een kamer binnenkomt, dan merk je dat meteen. Ze zit bomvol energie en inspiratiekracht. En werk je samen met Ilse? Reken maar dat je dan met meer energie weggaat dan je binnenkwam!

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is energie?

Los van alle definities is energie vooral de intrinsieke motivatie van mensen. Het gevoel van helderheid en vitaliteit dat ontstaan wanneer je weet wie je bent, wat je wilt, waar je voor staat. Het gevoel van innerlijke richting. Deze krachtige energiebron maakt dat hetgeen dat je doet, je geen moeite kost.

Is energie hetzelfde als sfeer?

Alles straalt energie uit, mensen en materie. Samen bewegen we in een groot veld van energie. Dit allesomvattende energieveld verbindt mensen en materie aan elkaar. Het energieveld is dat wat we vaak oppikken als ‘sfeer’ of de ‘energie’. Wanneer je voelt dat de sfeer of de energie positief of negatief is.

Hoe werkt energie tussen mensen?

Hoe dat werkt? Alles in en om ons heen bestaat uit kleine moleculen. Heel lang dachten natuurkundigen dachten dat de kleinste deeltjes in een molecuul ‘leeg’ waren, dat de inhoud bestond uit een leeg vacuüm. De kwantummechanica toont aan dat de kleinste deeltjes van een molecuul niet leeg zijn, maar gevuld zijn met een energieveld. Deze deeltjes zijn voortdurend in beweging en onder invloed van een soort basisveld van energie. De informatie in het energieveld ontstaat door de interactie tussen de deeltjes. Als mensen  stoppen we met ons gedrag, onze bewegingen en onze gedachtes voortdurend informatie in het energieveld. Met onze gedachtes en ons gedrag creëren wij dus de informatie van energieveld om ons heen. 

Is werken met energie niet wat zweverig?

Werk je met energie, dan loop je het risico op een label als ‘zweverig’ of ‘spiriwiri’. Maar energiemanagement is allesbehalve dat. Het is juist heel nuchter en aards. Hoe meer je jezelf bent als individu of organisatie, weet wanneer je wordt afgeleid door verwachtingen, plannen en idealen, hoe steviger je staat. En zeg nou zelf: hoe kan iets dat je weer met twee benen op de grond zet, nu zweverig zijn?

We hebben al een cultuurtraject. Wat draagt energiemanagement dan nog bij??

Energiemanagement gaat over de essentie of kern van je organisatie of team. Het gaat over stimuleren, balanceren of afremmen van dat wat er al is. Het gaat niet om het veranderen van mensen, organisaties of team. het gaat om mensen en organisaties weer in contatc brengen met wie ze in essentie zijn. dat is een andere insteek dan verander- en cultuurtrajecten die mensen en organisaties willen brengen naar een ideaalbeeld in de toekomst. Maar ook daar loop je dan tegen de energie aan van dat wat er op dat moment is. Snap je het nog? Je neemt overal altijd jezelf mee. 

Wie zijn er betrokken bij energiemanagement in de organisatie?

Energiemanagement is een taak van iedereen. Wat ik doe, heeft zoals eerder gezegd direct effect op de energie om me heen. Binnen organisaties en teams zijn er wel disciplines die een rol spelen in het bewaken van de visie op energie en duurzaam energiemanagement. Communicatie, Organisatieadviseurs, HRM, ICT en (proces)managers en de directie bijvoorbeeld. 

Zet je energiemanagement altijd organisatiebreed in?

Nee, dat hoeft niet. Je kunt ook starten vanuit een team of een specifiek project of vraagstuk binnen een organisatie of team.

“Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het veroorzaakte”

Dus, vertel eens…

Is jouw organisatie of team klaar voor de toekomst? Verlang je ernaar om energie te managen in plaats van tijd? Droom je ervan moeiteloos en met enthousiasme je werk te doen?  Voel je dat het nu tijd is om ook weer te bouwen aan de energie van je team? Aandacht te geven aan jullie team- of organisatiecultuur? Wil je ontdekken hoe bewust en duurzaam werken aan de energie in je team of organisatie zorgt voor meer werkgeluk, betere samenwerking, optimale resultaten en een lager verzuim?

Dan is het energieboost-traject ‘van ‘waste’ naar waarde’ echt iets voor jou (of jullie)!

Ja, ik doe mee met de online sessie
'Rake Rituelen maken'

Schrijf je in en ontvang tips en handvatten om passende rituelen te maken
voor jouw organisatie of team!

Wat leuk dat je meedoet! Je ontvangt van ons een email met voorbereidende informatie én de link naar de sessie. Tot snel!